Ако си силно чувствителен човек, тип “гъба”, трябва да си наясно, че за теб е повече от важно с какви хора се събираш. Един човек с твърди принципи и вярвания може да общува с когото и да е, и да не просмуче и капка от него. Но емпатът, по правило е “полу-прозрачен” и се “оцветява” в цветовете на всичко, около него. Това, разбира се, е черта на хора с повечко вода (рак и риби най-вече) в картата.